HAAS ST-20Y

​(Adquirida l'any 2021)

0

Centre de tornejament d'alt rendiment. Permet tornar i fresar peces complexes alhora que efectuar diverses operacions en la mateixa màquina, la qual cosa suposa una major productivitat, redueix el temps de manipulació i millora la precisió de les peces. Ofereix un recorregut de l'eix I de 101 mm (a ±51 de la línia central) per a operacions de trepant, roscat i fressat descentrat.

Incorpora un sistema de plat hidràulic de 250mm, claveguera a 5.000 rpm d'alta velocitat; accionament vectorial 22'4 KW.